Aanvrager/Melder
Stahl Europe BV
Locatie
Waalwijk, Sluisweg 10
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Brandveiligheid, Opslag
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
wijziging bestaande dieselopslag en gasopslag
Vergunning
Download Stahl Europe BV - Waalwijk - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Brekelmans, R.
Zaaknummer
C2090455
Datum laatste wijziging
20-09-2012
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.