Aanvrager/Melder
Gemeente 's-Hertogenbosch
Locatie
'S-Hertogenbosch, Marathonloop 3
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een aanvraag om een Waterwetvergunning om een bodemenergiesysteem
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Frank Snels
Contact
0485 338300
Zaaknummer
29371-125165-15374
Datum laatste wijziging
31-03-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail