Aanvrager/Melder
Maatschap Verberne Veehandel en Kalvermesterij
Locatie
Heusden Gem Asten, Heikamperweg 36
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download Maatschap Verberne Veehandel en Kalvermesterij - Heusden Gem Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
C. de Kleine
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2131587
Datum laatste wijziging
11-03-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.