Aanvrager/Melder
HVBM Vastgoed B.V.
Locatie
Tilburg, Zevenheuvelenweg 82
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 19.11.2018
Omschrijving
de realisatie en exploitatie van een open bodemenergiesysteem (WKO) ten behoeve van de klimatisering van een nieuw distributiecentrum aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg
Vergunning
Download besluit
Projectleider
de heer M. Maessen
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2018-6901
Datum laatste wijziging
29-11-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail