Aanvrager/Melder
V.O.F. de Velden
Locatie
Asten, Veldweg 18
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een veehouderij.
Vergunning
Download V.O.F. de Velden - Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Nick Stap
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2148602
Datum laatste wijziging
03-03-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.