Aanvrager/Melder
DAF Trucks N.V.
Locatie
Eindhoven, Hugo van der Goeslaan 1
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 08.09.2022
Omschrijving
Het plaatsen en in gebruik nemen van tijdelijke tenten
Vergunning
Download DAF Trucks N.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer E. van Aarle
Contact
(088) 369 06 84
Zaaknummer
HZ_WABO-2022-4763
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail