Aanvrager/Melder
Eteck Warmte Drunen BV
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het aanleggen van een bodemenergiesysteem
Vergunning
Download besluit
Projectleider
R. Cornelisse
Contact
013 2060100
Zaaknummer
14032113
Datum laatste wijziging
19-01-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail