Aanvrager/Melder
Corpac B.V.
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het aanleggen van een bodemenergiesysteem ter plaatse van het Corpac Huis
Vergunning
Download besluit
Projectleider
N. van de Sanden
Contact
013 2060100
Zaaknummer
14070776
Datum laatste wijziging
11-09-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail