Aanvrager/Melder
Mirec B.V.
Locatie
Eindhoven, Hastelweg 251
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 26.02.2021
Omschrijving
de aanpassing van de TAPO-lijn
Vergunning
Download Mirec B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer E van Aarle
Contact
(088) 369 06 84
Zaaknummer
HZ_WABO-2020-14860
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail