Aanvrager/Melder
Sleweva B.V.
Locatie
Veghel, Zondveldstraat 40
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het betreft een aanvraag voor het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting gelegen aan de Zondveldstraat 40 te Zijtaart.
Vergunning
Download Sleweva B.V. - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
M. Pijnenburg
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
Z-003632-59733
Datum laatste wijziging
07-06-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.