Aanvrager/Melder
N.V. Organon
Locatie
Oss, Molenstraat 110
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 22.11.2022
Omschrijving
het aanbrengen van een sprinklerinstallatie en de bouw van een bluswateropvangvoorziening nabij gebouw CO en het intrekken van de omgevingsvergunning van 4 november 2020 (kenmerk: 20070976)
Vergunning
Download N.V. Organon - Oss - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
O. de Jong
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
2022-034405
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail