Aanvrager/Melder
Eraspo B.V.
Locatie
Heusden Gem Asten, Meijelseweg 53
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het vervangen en verplaatsen van een schoorsteen voor een chemische luchtwasser (biofilter) en voor het bouwen van een pompput.
Vergunning
Download Eraspo B.V. - Heusden Gem Asten - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Mevrouw S. Gulickx
Contact
(088) 369 06 58
Zaaknummer
HZ_WABO-2017-2751
Datum laatste wijziging
17-10-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.