Aanvrager/Melder
Mars Nederland BV
Locatie
Veghel, Taylorweg 5
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
de bouw van een nieuw bedrijfsgebouw
Projectleider
Jong, O. de
Zaaknummer
C2110561
Datum laatste wijziging
22-04-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.