Aanvrager/Melder
Recycling Dongen B.V.
Locatie
Dongen, de Leest 26
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 23.01.2019
Omschrijving
een ambtshalve wijziging actualisatie LAP3
Vergunning
Download Recycling Dongen B.V. - Dongen - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer D. Kunst
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
18031172
Datum laatste wijziging
23-01-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.