Aanvrager/Melder
J.H.M. Nijssen
Locatie
Heusden Gem Asten, Kruisbaan 4
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download J.H.M. Nijssen - Heusden Gem Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
I. Stijnen
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2143011
Datum laatste wijziging
01-04-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.