Aanvrager/Melder
Vanderlande Industries BV
Locatie
Veghel, Vanderlandelaan 2
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het betreft het wijzigen van een open bodemenergiesysteem ten behoeve van de verwarming en koeling van Vanderlande Industries BV
Vergunning
Download besluit
Projectleider
A. van de Laar-Geerts
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
Z-046431
Datum laatste wijziging
07-06-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail