Aanvrager/Melder
Mirec B.V.
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het verleggen van de inrit, het optrekken van een verkorte bunkerhal en het verleggen van het stortpunt van de LCD lijn bij gebouw K
Vergunning
Download Mirec B.V. - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer H. van Heeswijk
Contact
(088) 369 02 57
Zaaknummer
HZ_WABO-2016-1110
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail