Aanvrager/Melder
Fair Metals B.V.
Locatie
Eindhoven, Kanaaldijk-Noord 107
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 15.01.2021
Omschrijving
aanvraag om een revisievergunning voor de inrichting aan Kanaaldijk Noord 105-107 Eindhoven
Vergunning
Download Fair Metals B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer E. van Aarle
Contact
(088) 369 06 84
Zaaknummer
HZ_WABO-2020-11907
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail