Aanvrager/Melder
Cargill B.V.
Locatie
Bergen Op Zoom, Postbus 34
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 01.05.2020
Omschrijving
het bouwen van een gebouw voor een eveneens te plaatsen brikettenpers, voor de inrichting
Vergunning
Download Cargill B.V. - Bergen Op Zoom - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer H. Lobbezoo
Contact
(013) 206 05 15
Zaaknummer
20031191
Datum laatste wijziging
01-05-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.