Aanvrager/Melder
FrieslandCampina Consumer Products
Locatie
Eindhoven, Dirk Boutslaan 2
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Overig
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 08.02.2018
Omschrijving
Het intrekken van alle eerder verleende vergunningen aan FrieslandCampina Consumer Products.
Vergunning
Download FrieslandCampina Consumer Products - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw S. Gulickx
Contact
(088) 369 06 58
Zaaknummer
HZ_WABO-2017-6037
Datum laatste wijziging
09-02-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.