Aanvrager/Melder
Bouwonderneming Goevaers & Znn. B.V.
Locatie
Eindhoven, Wal 11
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 16.09.2020
Omschrijving
sloop van het voormalig bankgebouw en het realiseren van nieuwbouw
Vergunning
Download Bouwonderneming Goevaers & Znn. B.V. - Eindhoven - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Ongevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/109790
Datum laatste wijziging
15-09-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.