Aanvrager/Melder
ASR Vastgoed Vermogensbeheer
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 14.06.2018
Omschrijving
een verlenging van de termijn waarbinnen de inrichtingsverplichtingen moeten worden uitgevoerd (voorschrift 1).
Vergunning
Download besluit
Projectleider
A. Verbeek
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2018-3138
Datum laatste wijziging
19-06-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail