Aanvrager/Melder
EldoLED B.V.
Locatie
Son En Breugel, Science Park Eindhoven 5125
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 23.05.2018
Omschrijving
een warmte/koude-opslagsysteem
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw I. van Oorschot
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2018-3292
Datum laatste wijziging
07-06-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail