Aanvrager/Melder
H. Huijbers
Locatie
Wintelre, Merenweg 1
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
Een wijzigin/uitbreiding van een melkrundveebedrijf
Weigering
Download besluit
Projectleider
J. Rahder
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2026243
Datum laatste wijziging
12-02-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail