Aanvrager/Melder
H. Huijbers
Locatie
Wintelre, Merenweg 1
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
Een wijzigin/uitbreiding van een melkrundveebedrijf
Weigering
Download H. Huijbers - Wintelre - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
J. Rahder
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2026243
Datum laatste wijziging
12-02-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.