Aanvrager/Melder
Aerospace Propulsion Products (A. P.P.) B.V
Locatie
Klundert, Westelijke Randweg 25
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 29.11.2022
Omschrijving
het bouwen van een gasflessenopslagruimte binnen de inrichting
Vergunning
Download Aerospace Propulsion Products (A. P.P.) B.V - Klundert - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
S. Jochems
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
2022-044676
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail