Aanvrager/Melder
FrieslandCampina DMV BV
Locatie
Veghel, N.C.B.-laan 80
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aanvraag betreft de volgende verandering: het realiseren van diverse PGS15 opslagvoorzieningen.
Vergunning
Download FrieslandCampina DMV BV - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
O. de Jong
Contact
(0485) 72 92 11
Zaaknummer
Z-010790-9957-73778
Datum laatste wijziging
18-10-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.