Aanvrager/Melder
SABIC Innovative Plastics B.V.
Locatie
Bergen Op Zoom, Plasticslaan 1
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 13.06.2020
Omschrijving
het vervangen van twee koelinstallaties, voor de inrichting
Vergunning
Download SABIC Innovative Plastics B.V. - Bergen Op Zoom - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer R. Velden
Contact
(013) 206 05 11
Zaaknummer
20041440
Datum laatste wijziging
12-06-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.