Aanvrager/Melder
Koolhoven CV
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het verzoek om wijziging van de voorschriften 1, 4 en 5 van de verleende ontgrondingsvergunning,
Vergunning
Download besluit
Projectleider
F. Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
2017-2500
Datum laatste wijziging
11-07-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail