Aanvrager/Melder
Bouwens varkenshouderij Oss BV
Locatie
OSS, Amsteleindsestraat 132
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een varkenshouderij
Weigering
Download Bouwens varkenshouderij Oss BV - OSS - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2067363
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.