Aanvrager/Melder
Stichting Sint Anna
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 18.09.2020
Omschrijving
aanleg van een tijdelijke bouwweg onderaan de dijk
Weigering
Download Stichting Sint Anna - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/119373
Datum laatste wijziging
17-09-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.