Aanvrager/Melder
Brabant Water N.V.
Locatie
'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200
Product
watervergunning
Fase
ontwerpbesluit genomen
Omschrijving
Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.
Ontwerpbeschikking
Download besluit
Projectleider
A. van de Laar-Geerts
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
16569-79077
Datum laatste wijziging
15-11-2016

Contact

Vergunning detail