Aanvrager/Melder
Alphons Coolen Waalborgh Bouwontwikkeling B.V.
Locatie
Tilburg, Professor Cobbenhagenlaan 105
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 26.01.2023
Omschrijving
ontgrondingsproject "Akkerlanen Waalwijk".
Vergunning
Download Alphons Coolen Waalborgh Bouwontwikkeling B.V. - Tilburg - ontgrondingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
F. Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2021-6497
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail