Aanvrager/Melder
Domen VOF
Locatie
Wernhout, Maalbergenstraat 7
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering van een veehouderijbedrijf
Weigering
Download besluit
Projectleider
G. Leeuwerke
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2049584
Datum laatste wijziging
14-11-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail