Aanvrager/Melder
Domen VOF
Locatie
Wernhout, Maalbergenstraat 7
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering van een veehouderijbedrijf
Weigering
Download Domen VOF - Wernhout - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
G. Leeuwerke
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2049584
Datum laatste wijziging
14-11-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.