Aanvrager/Melder
Gemeente Roosendaal
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 30.11.2022
Omschrijving
het verzoek tot het wijzigen van de afgegeven ontheffing voor het realiseren van een ontsluitingsweg voor het nog te realiseren ziekenhuis
Vergunning
Download Gemeente Roosendaal - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/185717
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail