Aanvrager/Melder
G.C. Kanters
Locatie
Veghel, Achterst Ven 15
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/ wijziging van een veehouderij.
Vergunning
Download G.C. Kanters - Veghel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
E. Oomen
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2139749
Datum laatste wijziging
01-06-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.