Aanvrager/Melder
Deponie Zuid B.V.
Locatie
Bergen Op Zoom, Moervaart 25
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 01.08.2019
Omschrijving
het: - vervangen van de trommelzeven van de PWZI/CWZI door cyclonen; - vervangen van de trommelzeef van de nitritatietank door het plaatsen van een lamellenafscheider
Vergunning
Download Deponie Zuid B.V. - Bergen Op Zoom - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer J. van den Kieboom
Contact
(013) 206 05 14
Zaaknummer
19061110
Datum laatste wijziging
01-08-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.