Aanvrager/Melder
Privé persoon
Locatie
Asten Heusden, Veluwsedijk 8
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een wijziging en/of uitbreiding van een veehouderij
Vergunning
Download Privé persoon - Asten Heusden - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Ebbers, H.J.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2075347
Datum laatste wijziging
26-11-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.