Aanvrager/Melder
A. Kanters Internationaal Transport B.V.
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 27.09.2018
Omschrijving
Het ontgrondingsproject heeft betrekking op de aanleg van een landgoed met drie woningen, natuurontwikkeling en het laten hermeanderen van de Peelrijt. Onderdeel van het landgoed is de aanleg van een plas, waaruit zand gewonnen wordt.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Frank Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
2017-5737
Datum laatste wijziging
27-09-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail