Aanvrager/Melder
Stichting Zuiderbos
Locatie
Vught, Carillonlaan 3
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 20.12.2022
Omschrijving
Het gedeeltelijk slopen van een schoolgebouw.
Vergunning
Download Stichting Zuiderbos - Vught - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/172034
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail