Aanvrager/Melder
Eijnden Hoeve V.O.F.
Locatie
Liessel, Binnenweg 4
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 13.11.2020
Omschrijving
uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Weigering
Download Eijnden Hoeve V.O.F. - Liessel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/095865
Datum laatste wijziging
12-11-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.