Aanvrager/Melder
Faunabeheereenheid Noord-Brabant
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 15.05.2018
Omschrijving
het verjagen met ondersteunend afschot van knobbelzwanen
Weigering
Download besluit
Projectleider
H. Kars
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
Z/069091
Datum laatste wijziging
17-05-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail