Aanvrager/Melder
Faunabeheereenheid Noord-Brabant
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 15.05.2018
Omschrijving
het verjagen met ondersteunend afschot van knobbelzwanen
Weigering
Download Faunabeheereenheid Noord-Brabant - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
H. Kars
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
Z/069091
Datum laatste wijziging
17-05-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.