Aanvrager/Melder
Aannemersbedrijf B. de Nijs-Soffers B.V.
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 30.12.2020
Omschrijving
de ontwikkeling van een deel van het plangebied tot een woongebied met maximaal 35 woningen
Weigering
Download Aannemersbedrijf B. de Nijs-Soffers B.V. - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/093883
Datum laatste wijziging
29-12-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.