Aanvrager/Melder
Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij CV
Locatie
'S-Hertogenbosch, Postbus 1496
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
infiltratie en onttrekking van gietwater ten behoeve van glastuinbouwbedrijven
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw N. van de Sanden
Contact
(013) 206 03 76
Zaaknummer
15030044
Datum laatste wijziging
22-09-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail