Aanvrager/Melder
Recycling Dongen BV
Locatie
Dongen, de Leest 26
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 18.02.2020
Omschrijving
een aanvraag om omgevingsvergunning voor het laten vervallen van de permanente opslag van hout als tijdelijke maatregel ter voorkoming van geluidemissie
Vergunning
Download Recycling Dongen BV - Dongen - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
S. Adelaar
Contact
(013) 206 05 57
Zaaknummer
19100188
Datum laatste wijziging
18-02-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.