Aanvrager/Melder
gemeente Meierijstad
Locatie
Veghel, Stadhuisplein 1
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Retentiebasin bedrijventerrein Foodpark Veghel
Vergunning
Download besluit
Projectleider
A. Verbeek
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2016-6217
Datum laatste wijziging
18-07-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail