Aanvrager/Melder
Mars Nederland B.V.
Locatie
Veghel, Postbus 31
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aanvraag betreft het uitbreiden van de NH3 koelinstallatie met warmteterugwinning gelegen aan de Taylorweg 5 Veghel.
Vergunning
Download Mars Nederland B.V. - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
O. de Jong
Contact
0485 338300
Zaaknummer
9917-14909
Datum laatste wijziging
28-05-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.