Aanvrager/Melder
F.J. van Schaijk
Locatie
Vinkel 'S-Hertogenbosch, Nieuwekampen 42
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
wijziging van een vleesvarkensstal (toepassing van de hardheidsclausule op grond van artikel 20 van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013)
Weigering
Download F.J. van Schaijk - Vinkel 'S-Hertogenbosch - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
V. Bax
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
C2194281
Datum laatste wijziging
23-09-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.