Aanvrager/Melder
F.J. van Schaijk
Locatie
Vinkel 'S-Hertogenbosch, Nieuwekampen 42
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
wijziging van een vleesvarkensstal (toepassing van de hardheidsclausule op grond van artikel 20 van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013)
Weigering
Download besluit
Projectleider
V. Bax
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
C2194281
Datum laatste wijziging
23-09-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail