Aanvrager/Melder
EQUANS Energy Solutions B.V.
Locatie
Breda, Ettensebaan 10
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 19.10.2022
Omschrijving
Betreft het open bodemenergiesysteem van Blossem Breda ter plaatse van de Ettensebaan te Breda.
Vergunning
Download EQUANS Energy Solutions B.V. - Breda - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer S. Creemers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
Z-2022-002779
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail