Aanvrager/Melder
Vrakking BV
Locatie
Heijningen, Sluisweg 10
Product
melding activiteitenbesluit milieubeheer
Fase
melding verleend
Omschrijving
het stellen van maatwerkvoorschriften op grand van het Activiteitenbesluit voor het project gelegena aan de Sluisweg 10 te Fijnaart
Verlening
Download Vrakking BV - Heijningen - melding activiteitenbesluit milieubeheer PDF Download besluit
Projectleider
de heer H. Lobbezoo
Contact
013 2060100
Zaaknummer
13111102
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail