Aanvrager/Melder
Van Berkel Landschap en Infra BV
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De ontgronding betreft een landbouwkundige/cultuurtechnische verbetering.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Erik Huijbregts
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
2015-4573
Datum laatste wijziging
04-05-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail